Prosessiteollisuuden perustutkinto

Kemiantekniikan prosessinhoitaja

Yleistä tutkinnosta


Prosessiteollisuuden perustutkinto yhdistää paperi-, levy-, saha- ja kemianteollisuuden ammatilliset perustutkinnot yhdeksi tutkinnoksi.

Kemiantekniikan osaamisala valmistaa sinut prosessinhoitajaksi, joka voi työskennellä teollisuuden eri laitoksissa muun muassa operaattorina, käyttöpäivystäjänä tai käynninvarmistajana.

Prosessiteollisuuden opinnot


Prosessitekniikan koulutuksen aikana opiskelet eri teollisuusalojen työskentelytapoja käytännönläheisesti. Saat myös teoreettista perustaa työskentelylle, jotta ymmärrät työhön liittyviä vaatimuksia.

Opit muun muassa seuraavia asioita:

  • Kemikaalien turvallinen käsittely
  • Prosessilaitteiden käsittely
  • Prosessien valvonta
  • Laitteiden säätö ja huolto
  • Tuotannon ylläpito

Prosessinhoitaja työelämässä


Prosessinhoitajia työllistävät muun muassa kemianteollisuus, lannoitetuotanto, muoviteollisuus, lääketeollisuus, panimoteollisuus, öljynjalostamot, energiantuotanto, vesi- ja jätevesilaitokset, elintarviketeollisuus, kaivosteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus.

Ammattitaitoiselta prosessinhoitajana vaaditaan huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Prosessinhoitaja pystyy työskentelemään turvallisuussääntöjä noudattaen ja toimimaan tiimeissä.

Prosessinhoitaja on kiinnostunut luonnontieteistä, tuotantoprosessien hallinnasta, prosessinohjauksesta tai kemianteollisuuden ympäristöosaamisesta.

Linkit